Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật và thú y - sửa đổi Nghị định 31/2016/NĐ-CP và Nghị định 90/2017/NĐ-CP

Ngày đăng: 13:34 19-03-2019 | 2925 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Hiệp hội, cơ sở sản xuất và thương mại về giống cây trồng, bảo vệ thực vật và thú y,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ thực vật và thú y.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật và thú y – sửa đổi Nghị định 31/2016/NĐ-CP và Nghị định 90/2017/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo sửa đổi theo hướng bổ sung hành vi vi phạm, tăng nặng mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ thực vật và thú y.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và tờ trình được đính kèm theo bài bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/4/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

BẢNG SO SÁNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 31/2016, NGHỊ ĐỊNH 90/2017

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

2925 lượt xem

DỰ THẢO

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

2925 lượt xem

TỜ TRÌNH

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

2925 lượt xem

Công văn mời góp ý với Dự thảo

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

2925 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com