Theo dõi (3)

Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày đăng: 17:02 08-11-2019 | 15927 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và bưu chính công ích,

Phạm vi điều chỉnh

Tiền điện tử (đối tượng cung ứng, hình thức thể hiện); thanh toán không qua tài khoản thanh toán (đối tượng, phương thức, điều kiện cung ứng); đại lý thanh toán; mô hình hợp tác kết nối giữa ngân hàng và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nước ngoài; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty trung gian thanh toán

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung các quy định quan trọng về: tiền điện tử (đối tượng cung ứng, hình thức thể hiện); thanh toán không qua tài khoản thanh toán (đối tượng, phương thức, điều kiện cung ứng); đại lý thanh toánmô hình hợp tác kết nối giữa ngân hàng và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nước ngoài; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty trung gian thanh toán…Dự thảo dự kiến ảnh hưởng đến các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và bưu chính công ích.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/11/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 80/2016/NĐ-CP và Nghị định 16/2019/NĐ-CP).

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

15927 lượt xem

Dự thảo Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

15927 lượt xem

Dự thảo Phụ lục

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

15927 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

15927 lượt xem

Dự thảo Nghị định bằng Tiếng Anh

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

15927 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 5 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com