Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Ngày đăng: 16:52 24-08-2020 | 1956 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, gồm: bảo tồn nguồn gen; nghiên cứu chọn, tạo, khảo nghiệm giống; công nhận giống và nguồn giống; quản lý chất lượng vật liệu giống; sản xuất, kinh doanh giống và xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về việc đánh giá, giải mã nguồn gen; chọn, tạo, khảo nghiệm giống; việc đặt tên, công nhận giống và nguồn giống; điều kiện sản xuất, kinh doanh giống; việc quản lý chất lượng, xuất nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Phụ lục và Tờ trình được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/09/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

CV xin y kien DTND ve quan ly giong cay trong lam nghiep

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1956 lượt xem

DTND ve quan ly giong cay trong lam nghiep

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1956 lượt xem

Phu luc DTND ve quan ly giong cay trong lam nghiep

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1956 lượt xem

To trinh DTND ve quan ly giong cay trong lam nghiep

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1956 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com