Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

Ngày đăng: 10:46 03-03-2022 | 1391 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp hoạt động tại cửa khẩu đường hàng không, trong đó có doanh nghiệp hàng không, doanh nghiệp vận hành cảng hàng không, doanh nghiệp lữ hành.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc quản lý, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu đường hàng không; khu vực cửa khẩu đường hàng không.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo xác định phạm vi khu vực cửa khẩu, khu vực cách ly; quy định về quản lý người, phương tiện tại cửa khẩu hàng không; tạm ngừng chuyến bay; biện pháp kiểm soát đặc biệt tại cửa khẩu hàng khẩu…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động tại cửa khẩu đường hàng không, trong đó có doanh nghiệp hàng không, doanh nghiệp vận hành cảng hàng không, doanh nghiệp lữ hành.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/03/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

      Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

      Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

      Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

      Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

      Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Tờ trình Dự thảo Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

Ngày nhập

03/03/2022

Đã xem

1391 lượt xem

Dự thảo Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

Ngày nhập

03/03/2022

Đã xem

1391 lượt xem

Phụ lục Dự thảo Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

Ngày nhập

03/03/2022

Đã xem

1391 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

Ngày nhập

03/03/2022

Đã xem

1391 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Công an

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com