Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày đăng: 11:16 28-08-2017 | 3038 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo,

Phạm vi điều chỉnh

Điều kiện để được kinh doanh xuất khẩu gạo, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận, dự trữ lưu thông (giảm từ 10%-5%); liên kết sản xuất, thông báo hợp đồng xuất khẩu gạo (tại cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương).

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Bảng tổng hợp so sánh Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo và Dự thảo Nghị định thay thế

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

3038 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

3038 lượt xem

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

3038 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com