Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Ngày đăng: 15:06 28-08-2017 | 3200 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

điều kiện kinh doanh các ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô; dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.,

Phạm vi điều chỉnh

Điều kiện kinh doanh các ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô; dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Phụ lục Thông tư

Ngày nhập

10/11/2017

Đã xem

3200 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

10/11/2017

Đã xem

3200 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

10/11/2017

Đã xem

3200 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com