Theo dõi (13)

Dự thảo Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (FINTECH) trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày đăng: 11:11 05-06-2020 | 7996 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiêp, ngân hàng kinh doanh dịch vụ FINTECH,

Phạm vi điều chỉnh

điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát FINTECH

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: các lĩnh vực Fintech được tham gia thử nghiệm; tiêu chí xét duyệt tổ chức tham gia thử nghiệm; hồ sơ, trình tư, thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tham gia thử nghiệm; tạm dừng, gia hạn, rút khỏi cơ chế thử nghiệm…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức tín dụng, các tổ chức cung ứng giải pháp Fintech.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Báo cáo đánh giá tác động được đăng kèm theo văn bản này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/6/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin góp ý Dự thảo Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát FINTECH

Ngày nhập

08/06/2020

Đã xem

7996 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát FINTECH

Ngày nhập

08/06/2020

Đã xem

7996 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

08/06/2020

Đã xem

7996 lượt xem

Dự thảo Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát FINTECH

Ngày nhập

08/06/2020

Đã xem

7996 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com