Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bố sung Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Ngày đăng: 14:44 28-08-2017 | 2414 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các chủ tàu khai thác thủy sản; chủ tàu dịch vụ hậu cần cung cấp dịch vụ hầu cần phục vụ khai thác thủy sản xa bờ và chủ cơ sở nuôi biển quy mô công nghiệp vùng biển xa bờ, ven các đảo; các tổ chức tín dụng,..,

Phạm vi điều chỉnh

Chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế; hỗ trợ một lần sau đầu tư và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản; quy định liên quan đến vay vốn và hỗ trợ đầu tư; chính sách bảo hiểm,..

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2414 lượt xem

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2414 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com