Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

Ngày đăng: 16:49 25-08-2017 | 8401 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, nghề muối, chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thuỷ sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi về nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, điều kiện quy mô và mức hỗ trợ; nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ đầu tư; bổ sung các loại hỗ trợ và trình tự thủ tục hành chính hỗ trợ đầu tư.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Báo cáo tổng kết

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

8401 lượt xem

Bảng so sánh NĐ 210/2013/NĐ-CP và Dự thảo NĐ sửa đổi

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

8401 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

8401 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

8401 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com