Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày đăng: 16:04 19-09-2023 | 881 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các ngân hàng thương mại; các doanh nghiệp, cơ sở có hoạt động đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản; chế biến, bảo quản nông sản; trồng nguyên liệu...).,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: thuật ngữ; nguyên tắc thực hiện; các hình thức hỗ trợ đầu tư[2]; nguồn vốn, cơ chế, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng thương mại; các doanh nghiệp, cơ sở có hoạt động đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản; chế biến, bảo quản nông sản; trồng nguyên liệu…).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/10/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

 Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

[2] Bãi bỏ các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP và chỉ quy định chính sách hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Điều 18 Luật Đầu tư 2020

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

22/09/2023

Đã xem

881 lượt xem

Dự thảo rà soát, hoàn thiện Nghị định

Ngày nhập

22/09/2023

Đã xem

881 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

22/09/2023

Đã xem

881 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com