Theo dõi (1)

Nghị định sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Ngày đăng: 14:45 17-08-2018 | 3581 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

ngân hàng, DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi một số quy định liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ …. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/8/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi

Ngày nhập

17/08/2018

Đã xem

3581 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

17/08/2018

Đã xem

3581 lượt xem

Công văn xin ý kiến DN HH

Ngày nhập

17/08/2018

Đã xem

3581 lượt xem

Gợi ý góp ý DT NĐ

Ngày nhập

17/08/2018

Đã xem

3581 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com