Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày đăng: 23:06 28-07-2023 | 1800 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện khuyến mại, tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung hình thức của hàng hóa, dịch vụ, hình thức phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ dùng để khuyến mại; hạn mức tối đa dùng để khuyến mại; sửa đổi quy định về sự chứng kiến của khách hàng khi xác định trúng thưởng; hình thức khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền; giải thưởng không có người trúng thưởng; thông báo hoạt động khuyến mại… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện khuyến mại, tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/8/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

31/07/2023

Đã xem

1800 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

31/07/2023

Đã xem

1800 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

31/07/2023

Đã xem

1800 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com