Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xoá đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Ngày đăng: 15:56 26-12-2019 | 3264 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi:Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

         Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xoá đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảosửa đổi quy định về: hình thức sử dụng và lập sổ đăng ký tàu biển quốc gia; giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng được đăng ký tại Việt Nam;trình tự, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký tàu biển; mua, bán và đóng mới tàu biển.Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến quản lý, vận hành, khai thác tàu biển.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mongQuý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo,Tờ trình và Phụ lụcđược đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/01/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3264 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3264 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3264 lượt xem

Báo cáo tác động

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3264 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3264 lượt xem

Bảng so sánh

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3264 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com