Theo dõi (1)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

Ngày đăng: 15:29 19-06-2024 | 443 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động đánh giá sự phù hợp,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

         Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp[1](sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về đơn giản hoá các thành phần hồ sơ, giảm tài liệu trong hồ sơ đăng ký các hoạt động đánh giá sự phù hợp; chứng chỉ đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá của chuyên gia với các chương trình hệ thống quản lý mới[2]; tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được thực hiện hoạt động tại Việt Nam; thay thế các biểu mẫu về đăng ký thử nghiệm, chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động đánh giá sự phù hợp.

         Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

         Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 9/7/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

         Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

         Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

         Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

         Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

         Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

[2] Bao gồm hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế: ISO 17029, ISO 14065, ISO 140067, ISO 50001…

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

19/06/2024

Đã xem

443 lượt xem

Tờ trình dự thảo

Ngày nhập

19/06/2024

Đã xem

443 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách

Ngày nhập

19/06/2024

Đã xem

443 lượt xem

Báo cáo rà soát

Ngày nhập

19/06/2024

Đã xem

443 lượt xem

Đánh giá TTHC

Ngày nhập

19/06/2024

Đã xem

443 lượt xem

CV lấy ý kiến

Ngày nhập

19/06/2024

Đã xem

443 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com