Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều cảu các Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai

Ngày đăng: 17:09 08-11-2019 | 27785 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các chủ thể sử dụng đất, các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực đất đai,

Phạm vi điều chỉnh

Xử lý vấn đề đất đai khi chấm dứt chủ trương đầu tư; các loại hình dự án phải tuân thủ điều kiện về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; các trình tự, thủ tục liên quan đến đăng ký, cấp Giấy chứng nhận về đất đai

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định[1] quy định chi tiết Luật Đất đai (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: xử lý vấn đề đất đai khi chấm dứt chủ trương đầu tư; các loại hình dự án phải tuân thủ điều kiện về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; các trình tự, thủ tục liên quan đến đăng ký, cấp Giấy chứng nhận về đất đai…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các chủ thể sử dụng đất, các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/11/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định về Luật Đất đai

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

27785 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định về Luật Đất đai

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

27785 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

27785 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com