Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP. về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Ngày đăng: 17:12 16-07-2021 | 2244 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến các hàng hóa trên.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu với phôi thép, một số chủng loại đá, sản phẩm làm từ đá, chì chưa gia công, clanke xi măng; sửa đổi mức thuế nhập khẩu với thép xây dựng, lúa mỳ, ngô; sửa đổi quy định về xác định tỷ lệ giá trị tài nguyên và năng lượng trên giá thành phẩm với vật tư, nguyên liệu, bán thành phầm chưa được quy định chi tiết; sửa đổi một số nội dung của Chương trình ưu đãi thuế với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2020/NĐ-CP[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu với phôi thép, một số chủng loại đá, sản phẩm làm từ đá, chì chưa gia công, clanke xi măng; sửa đổi mức thuế nhập khẩu với thép xây dựng, lúa mỳ, ngô; sửa đổi quy định về xác định tỷ lệ giá trị tài nguyên và năng lượng trên giá thành phẩm với vật tư, nguyên liệu, bán thành phầm chưa được quy định chi tiết; sửa đổi một số nội dung của Chương trình ưu đãi thuế với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến các hàng hóa trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Phụ lục và Tờ trình  được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Nghị định thuế suất xuất nhập khẩu ưu đãi

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2244 lượt xem

Dự thảo Nghị định + Tờ trình Nghị định về thuế suất xuất nhập khẩu ưu đãi

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2244 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com