Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Ngày đăng: 16:56 23-08-2021 | 2510 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi các quy định về cấp phép viễn thông; quản lý cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông; quản lý giá cước; quản lý thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông; quy định đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các quy định về cấp phép viễn thông[1]; quản lý cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông; quản lý giá cước; quản lý thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông[2]; quy định đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao[3]. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo, Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 7/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Sửa đổi thủ tục hành chính với giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng; bổ sung quy định về báo cáo kế hoạch kinh doanh 06 tháng trước khi hết hạn; đơn giản hóa điều kiện cấp phép với mạng viễn thông cố định mặt đất; bãi bỏ quy định về bảo đảm thực hiện giấy phép viễn thông

[2] Bổ sung quy định cho phép sử dụng tài khoản SIM thuê bao di động để chi trả cho dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; bổ sung quy định trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông di động trong việc quản lý việc sử dụng tài khoản SIM thuê bao di động chi trả cho dịch vụ nội dung

[3] Bổ sung quy định việc kích hoạt SIM phải do nhân viên của doanh nghiệp viễn thông thực hiện; quy định số lượng SIM tối đa mà doanh nghiệp viễn thông được thực hiện kích hoạt dịch vụ tương ứng với một giấy tờ cá nhân

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định Luật Viễn thông

Ngày nhập

23/08/2021

Đã xem

2510 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định Luật Viễn thông

Ngày nhập

23/08/2021

Đã xem

2510 lượt xem

Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định Luật Viễn thông

Ngày nhập

23/08/2021

Đã xem

2510 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com