Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản

Ngày đăng: 21:41 21-04-2023 | 1211 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định [1] quy định chi tiết Luật Khoáng sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các quy định liên quan đến khoáng sản đi kèm; khai thác khoáng sản phục vụ công trình quan trọng; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quản lý cát, sỏi lòng sông và khoáng sản dự trữ… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, khai thác, nghiên cứu và điều tra về khoáng sản.

 Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 04/5/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, Nghị định số 67/2019/NĐ-CP, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, Nghị định số 51/2021/NĐ-CP

 

 

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

24/04/2023

Đã xem

1211 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

24/04/2023

Đã xem

1211 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

24/04/2023

Đã xem

1211 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com