Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ngày đăng: 10:33 29-08-2017 | 2388 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp liên quan đến việc lấy ý kiến doanh nghiệp, thành phần tham gia trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia; thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia.,

Phạm vi điều chỉnh

Nhóm đối tượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ..., tập trung các các các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu quản lý về an toàn, sức khỏe, môi trường

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Tờ trình về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2388 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2388 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com