Theo dõi (1)

Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Ngày đăng: 08:49 31-10-2017 | 15465 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, các tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ.,

Phạm vi điều chỉnh

điều kiện đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ; phương thức, hình thức, trình tự, thủ tục đánh giá chứng nhận sản phẩm hữu cơ (SPHC) phù hợp TCVN, tiêu chuẩn quốc tế/ khu vực/ nước ngoài; các phương án công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn, lô-gô SPHC; các trường hợp truy xuất nguồn gốc và hình thức xử lý SPHC không đảm bảo chất lượng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ; phương thức, hình thức, trình tự, thủ tục đánh giá chứng nhận sản phẩm hữu cơ (SPHC) phù hợp TCVN, tiêu chuẩn quốc tế/ khu vực/ nước ngoài; các phương án công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn, lô-gô SPHC; các trường hợp truy xuất nguồn gốc và hình thức xử lý SPHC không đảm bảo chất lượng.  Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, các tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/10/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Ngày nhập

31/10/2017

Đã xem

15465 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Ngày nhập

31/10/2017

Đã xem

15465 lượt xem

Ngày nhập

31/10/2017

Đã xem

15465 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com