Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

Ngày đăng: 11:14 14-12-2017 | 7403 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp kinh doanh hoạt động phương tiện vui chơi giải trí dưới nước. ,

Phạm vi điều chỉnh

quy định đối với phương tiện, chủ phương tiện, vùng được phép hoạt động, trình tự, thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí phương tiện vui chơi giải trí dưới nước.

Tóm lược dự thảo

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi giải trí dưới nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo Nghị định bao gồm các nội dung quan trọng như: quy định đối với phương tiện, chủ phương tiện, vùng được phép  hoạt động, trình tự, thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí phương tiện vui chơi giải trí dưới nước. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động phương tiện vui chơi giải trí dưới nước.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/12/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

 

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

14/12/2017

Đã xem

7403 lượt xem

tờ trình Chính Phủ

Ngày nhập

14/12/2017

Đã xem

7403 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com