Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày đăng: 10:36 26-04-2022 | 2062 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức của Việt Nam đang hoạt động tại nước ngoài; người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; cơ quan, tổ chức đang hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến định danh và xác thực điện tử,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử; dịch vụ định danh và xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến định danh và xác thực điện tử.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp 

Hiện tại, Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: danh tính điện tử của cá nhân, tổ chức; cấp, quản lý, sử dụng tài khoản định danh điện tử; hoạt động xác thực điện tử; điều kiện kinh doanh, trình tự, thủ tục cấp phép với dịch vụ định danh và xác thực điện tử. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử và tất cả các tổ chức, doanh nghiệp khác hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, .

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu khác được đăng tải dưới đây. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/5/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

VCCI_Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày nhập

26/04/2022

Đã xem

2062 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày nhập

26/04/2022

Đã xem

2062 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày nhập

26/04/2022

Đã xem

2062 lượt xem

định danh điện tử

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công an

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com