Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ

Ngày đăng: 11:26 06-02-2018 | 6341 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp có hoạt động mua, bán trái phiếu Chính phủ.,

Phạm vi điều chỉnh

Hợp đồng giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ; nghiệp vụ hỗ trợ chủ thể tạo lập thị trường; trái phiếu xanh

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết Dự thảo.

Phiên bản 1

Tờ trình CP vv ban hành nghị định về công cụ nợ (trái phiếu) của Chính phủ

Ngày nhập

06/02/2018

Đã xem

6341 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định về công cụ nợ (trái phiếu) của Chính phủ

Ngày nhập

06/02/2018

Đã xem

6341 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com