Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Ngày đăng: 08:52 06-07-2022 | 856 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức có sử dụng xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thuộc ngân sách nhà nước

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về mức thu, cách tính, thu, các trường hợp miễn thu phí sử dụng đường bộ, trình tự, thủ tục, hồ sơ hoàn trả, bù trừ phí với xe được miễn thu nhưng đã nộp phí; bãi bỏ quy định về in, phát hành vé “phí đường bộ toàn quốc” tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức có sử dụng xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đính kèm dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/7/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn mời góp ý Dự thảo Nghị định về phí sử dụng đường bộ

Ngày nhập

06/07/2022

Đã xem

856 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định về phí sử dụng đường bộ

Ngày nhập

06/07/2022

Đã xem

856 lượt xem

Dự thảo Nghị định về phí sử dụng đường bộ

Ngày nhập

06/07/2022

Đã xem

856 lượt xem

Hồ sơ Dự thảo Nghị định về phí sử dụng đường bộ

Ngày nhập

06/07/2022

Đã xem

856 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com