Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

Ngày đăng: 17:23 24-07-2020 | 2080 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu gạo thơm, tổ chức khảo nghiệm,

Phạm vi điều chỉnh

gạo thơm thuộc Danh mục gạo thơm được miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch sang EU

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                               

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục về chứng nhận, chứng nhận lại các chủng loại gạo thơm thuộc Danh mục gạo thơm được miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch sang EU[1]; các trường hợp hủy bỏ chứng nhận; việc kiểm tra đồng ruộng của tổ chức kiểm tra[2]. Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu các loại gạo thơm trên; các tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/08/2020 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Danh mục này được quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A Hiệp định EVFTA

[2] Tổ chức kiểm tra là tổ chức khảo nghiệm được công nhận đối với cây lúa về giá trị canh tác và giá trị sử dụng.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTND về xuất khẩu gạo thơm sang EU

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2080 lượt xem

Dự thảo Nghị định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2080 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định chứng nhận loại gạo thơm xuất khẩu sang châu Âu

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2080 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com