Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm

Ngày đăng: 16:25 20-09-2022 | 3101 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô,

Phạm vi điều chỉnh

quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (điều kiện thành lập; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp/thay đổi giấy phép; điều kiện, tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm đối với nhân sự…); cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới; quản lý hoạt động của chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/10/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Kinh doanh bảo hiểm

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

20/09/2022

Đã xem

3101 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

20/09/2022

Đã xem

3101 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com