Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Ngày đăng: 14:18 01-07-2020 | 1806 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

thuế thu nhập doanh nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định chi tiết về việc xác định thu nhập được giảm thuế, tạm nộp thuế và quyết toán thuế theo năm, kỳ tính thuếthủ tục giảm thuế. Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh trong tất cả các ngành nghề sản xuất, đầu tư và kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/07/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Thuế

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiên DTNĐ về giảm thuế TNDN

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1806 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1806 lượt xem

Tờ trình Dự thảo

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1806 lượt xem

Nghị quyết về giảm thuế TNDN

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1806 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com