Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Thú y

Ngày đăng: 09:33 23-12-2015 | 2454 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Thú y
(sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự
kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức,
cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động: xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm
động vật; sản xuất, kinh doanh, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y; hành nghề
thú y…

Để bảo đảm tính hợp lý,
khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý
Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý
được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn
– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội
trước ngày
03/01/2016

để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn
bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh,
Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355;
Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý
Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Gợi ý góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Thú y

Ngày nhập

05/10/2017

Đã xem

2454 lượt xem

Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Thú y

Ngày nhập

05/10/2017

Đã xem

2454 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com