Theo dõi (1)

Dự thảo Luật Trồng trọt

Ngày đăng: 14:59 15-12-2017 | 10000 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về giống cây trồng, phân bón, canh tác, sử dụng đất, bảo quản, chế biến, thương mại và chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo tờ trình Luật Trồng trọt

Ngày nhập

15/12/2017

Đã xem

10000 lượt xem

Dự thảo Luật Trồng trọt

Ngày nhập

15/12/2017

Đã xem

10000 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com