Dự thảo Luật Thủy sản sửa đổi

Ngày đăng: 09:52 25-08-2017 | 3870 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp liên quan đến nuôi, trồng, cấp phép khai thác cho tàu trong nước và tàu nước ngoài, chế biến, xuất nhập khẩu, kiểm định chất lượng thủy sản; thuốc và thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi, trồng thủy sản; giao, cho thuê, thu hồi đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản; quản lý tàu cá., ,

Phạm vi điều chỉnh

Hoạt động thủy sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản, trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy sản

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Luật Thủy sản sửa đổi ( phiên bản kì họp thứ ba Quốc hội khóa XIV)

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Báo cáo thuyết minh

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Dự thảo Luật Thủy sản sửa đổi

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Phiên bản 2

Tờ trình

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Giải trình

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Tổng hợp ý kiến ĐBQH tại kỳ họp 3

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Tổng hợp ý kiến ĐBQH

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Báo cáo giải trình

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Đoàn Đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Hướng dẫn thi hành

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Báo cáo giải trình

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Tổng hợp thảo luận

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Dự thảo Luật thuỷ sản

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

3870 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 15

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com