Theo dõi (1)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày đăng: 17:24 30-03-2022 | 1283 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tần số vô tuyến điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ (sau đây gọi chung là quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện), quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các quy định về quy hoạch băng tần, cấp giấy phép sử dụng tần số và chế tài xử lý vi phạm; xác định lại các khoản thu từ việc sử dụng tần số; sửa đổi quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; sửa đổi theo hướng tăng cường sự kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại, đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số, quỹ đạo vệ tinh, sử dụng tần số phục vụ mục đích quốc phòng an ninh và sửa đổi thẩm quyền quy định các thủ tục hành chính trong lĩnh vực vô tuyến điện. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tần số vô tuyến điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu khác được đăng tải dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến của Quý Đơn vị trước ngày 09/4/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

VCCI lấy ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày nhập

30/03/2022

Đã xem

1283 lượt xem

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày nhập

30/03/2022

Đã xem

1283 lượt xem

Các tài liệu khác

Ngày nhập

30/03/2022

Đã xem

1283 lượt xem

tần số vô tuyến điện

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com