Theo dõi (1)

Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng: 09:33 28-08-2017 | 2359 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.,

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định các nguyên tắc, nguồn lực, nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

2359 lượt xem

BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

2359 lượt xem

BÁO CÁO Một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

2359 lượt xem

Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ( trình tại kì họp thứ ba Quốc hội khóa XIV)

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

2359 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com