Theo dõi (1)

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

Ngày đăng: 17:22 22-06-2022 | 2533 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức thẩm định giá, các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá, bình ổn giá, kê khai, đăng ký giá., ,

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước bao gồm bình ổn giá, định giá, hiệp thương giá, kê khai giá, niêm yết giá; hoạt động tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; hoạt động thẩm định giá; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo sửa đổi quy định về danh mục hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá và danh mục bình ổn giá theo hướng giao quyền quy định chi tiết cho Chính phủ; gộp biện pháp kiểm tra yếu tố hình thành giá thành một bước của việc bình ổn giá; bỏ quỹ bình ổn giá; sửa đổi quy định về kê khai giá theo hướng gộp thêm biện pháp đăng ký giá; nâng cao tiêu chuẩn thẩm định viên về giá…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức thẩm định giá, các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá, bình ổn giá, kê khai, đăng ký giá.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/7/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2533 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2533 lượt xem

Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2533 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động các chính sách đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi)

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2533 lượt xem

Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật Giá

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2533 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2533 lượt xem

Phiên bản 2

Luật Giá (sửa đổi) (17/10)

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2533 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com