Theo dõi (1)

Dự thảo Luật Điện lực (Sửa đổi)

Ngày đăng: 19:10 02-04-2024 | 248 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

chính sách phát triển điện lực; quy hoạch phát triển điện lực và đầu tư xây dựng dự án điện lực; phát triển điện năng lượng tái tạo và điện năng lượng mới; giấy phép hoạt động điện lực; thị trường điện lực, hoạt động mua bán điện; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; vận hành hệ thống điện; bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội 

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo bổ sung quy định về dự án điện khẩn cấp, lựa chọn nhà đầu tư dự án điện, xử lý dự án chậm tiến độ, phát triển điện năng lượng tái tạo, hợp đồng kỳ hạn, mua bán điện trực tiếp, kiểm định thiết bị điện; sửa đổi quy định về quy hoạch điện lực, giấy phép hoạt động điện lực, thị trường điện, giá điện, cắt điện, an toàn điện… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/4/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình Dự án Luật Điện lực (Sửa đổi)

Ngày nhập

04/04/2024

Đã xem

248 lượt xem

Dự thảo Luật Điện lực (Sửa đổi)

Ngày nhập

04/04/2024

Đã xem

248 lượt xem

Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Điện lực

Ngày nhập

04/04/2024

Đã xem

248 lượt xem

Báo cáo Đánh giá tác động của chính sách Luật Điện lực

Ngày nhập

04/04/2024

Đã xem

248 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

04/04/2024

Đã xem

248 lượt xem

chuyển giao công trình điện

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com