Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày đăng: 11:42 07-10-2019 | 47311 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp kinh doanh rượu, bia và các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới việc quảng cáo, quảng bá các sản phẩm rượu, bia.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

         Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảoquy địnhvề: yêu cầu về quảng cáo rượu, bia; hạn chế đưa hình ảnh rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình;các biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận thông tin về rượu, bia trên trang thương mại điện tử; nội dung và mức chi cho hoạt động phòng chống tác hại rượu, bia…Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh rượu, bia và các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới việc quảng cáo, quảng bá các sản phẩm rượu, bia.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mongQuý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày18/10/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

47311 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

47311 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com