Theo dõi (1)

Dự thảo hướng dẫn chi tiết hoạt động của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và hoạt động của cơ sở bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu bởi các cơ sở nhập khẩu không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Ngày đăng: 17:46 26-01-2018 | 4010 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động liên quan đến quá trình phân phối thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hoạt động liên quan đến phân phối thuốc, năng lực và khả năng thực hiện phân phối thuốc và nguyên liệu làm thuốc,..

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết Dự thảo.

Phiên bản 1

Nội dung Dự thảo hướng dẫn quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuốc và nguyên liệu làm thuốc 

Ngày nhập

02/04/2018

Đã xem

4010 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Văn bản hướng dẫn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com