Theo dõi (1)

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng

Ngày đăng: 10:37 29-08-2017 | 2407 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các công ty thông tin tín dụng, tổ chức tín dụng và khách hàng vay.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về nguyên tắc hoạt động thông tin tín dụng; các hành vi bị cấm; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thông tin tín dụng; thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Đề cương Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2407 lượt xem

Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2407 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2407 lượt xem

Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2407 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com