Theo dõi (2)

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Ngày đăng: 17:29 10-09-2021 | 2280 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp sản xuất phần cứng, phần mềm, dịch vụ nội dung số và các doanh nghiệp khác có hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin và công nghệ số.,

Phạm vi điều chỉnh

chính sách thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới (thông qua cấp phép, thử nghiệm…); các biện pháp bảo đảm, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số (nuôi dưỡng doanh nghiệp nội địa, chính sách ưu đãi…); chính sách xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp công nghệ số…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến đưa ra các chính sách thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới (thông qua cấp phép, thử nghiệm…); các biện pháp bảo đảm, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số (nuôi dưỡng doanh nghiệp nội địa, chính sách ưu đãi…); chính sách xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp công nghệ số… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất phần cứng, phần mềm, dịch vụ nội dung số và các doanh nghiệp khác có hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin và công nghệ số.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo đề cương Luật Công nghiệp công nghệ số

Ngày nhập

10/09/2021

Đã xem

2280 lượt xem

Dự thảo Tờ trình xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Ngày nhập

10/09/2021

Đã xem

2280 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

10/09/2021

Đã xem

2280 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Ngày nhập

10/09/2021

Đã xem

2280 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com