Theo dõi (2)

Dự thảo Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày đăng: 09:03 01-12-2021 | 1783 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu gạo.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo dự kiến quy định về quản lý hoạt động nhập khẩu gạo theo hướng áp dụng biện pháp quản lý hành chính để điều tiết thị trường; bổ sung điều kiện về kho chứa, cơ sở xay xát gạo với thương nhân xuất khẩu gạo; sửa đổi các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận, chế tài đối với trường hợp vi phạm quy định về báo cáo...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến quy định về quản lý hoạt động nhập khẩu gạo theo hướng áp dụng biện pháp quản lý hành chính để điều tiết thị trường; bổ sung điều kiện về kho chứa, cơ sở xay xát gạo với thương nhân xuất khẩu gạo; sửa đổi các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận, chế tài đối với trường hợp vi phạm quy định về báo cáo…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu gạo.

      Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo và đề xuất các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo (nêu rõ lý do).

     Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DT sửa đổi về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày nhập

01/12/2021

Đã xem

1783 lượt xem

Dự thảo đề xuất sửa đổi Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày nhập

01/12/2021

Đã xem

1783 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com