Theo dõi (1)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn công trình khí

Ngày đăng: 15:16 15-09-2023 | 543 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác dầu khí.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn công trình khí (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình khí; nội dung thu dọn công trình khí; yêu cầu an toàn, môi trường; quỹ bảo đảm nghĩa vụ thu dọng công trình khí… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác dầu khí.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/10/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Quyết định

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

543 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

543 lượt xem

Dự thảo Báo cáo tổng kết

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

543 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

543 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com