Theo dõi (1)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất

Ngày đăng: 16:30 28-10-2022 | 1877 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hóa chất,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung các điều kiện đối với dự án hoá chất, chính sách khuyến khích đầu tư xanh; sửa đổi quy định về quản lý hoá chất[1]; bổ sung quy định về quản lý hoá chất độc hại trong sản phẩm gồm hoá chất không được sử dụng, giới hạn hàm lượng; đánh giá rủi ro với sản phẩm; sửa đổi quy định về cung cấp thông tin về hoá chất[2]; bổ sung quy định về dịch vụ tư vấn dự án hoá chất… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hóa chất.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/11/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Việc quản lý hoá chất theo hướng phân loại rủi ro, giảm số lượng hoá chất bị quản lý chặt chẽ.

[2] Gồm nội dung về khai báo hải quan, cung cấp thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin cho người tiêu dùng

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

30/10/2022

Đã xem

1877 lượt xem

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

30/10/2022

Đã xem

1877 lượt xem

Dự thảo Báo cáo tổng kết

Ngày nhập

30/10/2022

Đã xem

1877 lượt xem

Dự kiến đề cương

Ngày nhập

30/10/2022

Đã xem

1877 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

30/10/2022

Đã xem

1877 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com