Theo dõi (2)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi

Ngày đăng: 15:51 12-11-2020 | 3394 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trong hoặc liên quan đến lĩnh vực giao dịch điện tử,

Phạm vi điều chỉnh

bổ sung quy định về giá trị pháp lý của các phương thức xác thực, định danh điện tử (mã OTP, sinh trắc học…); sửa đổi các quy định về thông điệp dữ liệu an toàn; bổ sung quy định về dịch vụ tin cậy và nhà cung cấp dịch vụ tin cậy; bổ sung các quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức với cơ quan nhà nước

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về giá trị pháp lý của các phương thức xác thực, định danh điện tử (mã OTP, sinh trắc học…); sửa đổi các quy định về thông điệp dữ liệu an toàn; bổ sung quy định về dịch vụ tin cậy và nhà cung cấp dịch vụ tin cậy; bổ sung các quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức với cơ quan nhà nước. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trong hoặc liên quan đến lĩnh vực giao dịch điện tử.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và các Báo cáo được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử sửa đổi

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

3394 lượt xem

Đề cương Luật Giao dịch điện tử sửa đổi

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

3394 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

3394 lượt xem

Báo cáo

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

3394 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 3 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com