Theo dõi (2)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm Y tế (sửa đổi)

Ngày đăng: 16:40 12-11-2020 | 3989 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

cơ sở khám chữa bệnh BHYT, các doanh nghiệp khi đóng BHYT cho người lao động,

Phạm vi điều chỉnh

mở rộng phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm y tế bổ sung, gói dịch vụ y tế do quỹ BHYT chi trả, giám định BHYT, các hành vi bị nghiêm cấm; hợp đồng cung ứng dịch vụ y tế...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm Y tế (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi theo hướng mở rộng phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm y tế bổ sung, gói dịch vụ y tế do quỹ BHYT chi trả, giám định BHYT, các hành vi bị nghiêm cấm; hợp đồng cung ứng dịch vụ y tế…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, các doanh nghiệp khi đóng BHYT cho người lao động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 02­4.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm Y tế (sửa đổi)

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

3989 lượt xem

Đề cương Dự thảo Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

3989 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

3989 lượt xem

Báo cáo

Ngày nhập

12/11/2020

Đã xem

3989 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com