Theo dõi (2)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Ngày đăng: 11:40 20-05-2022 | 2242 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp hoạt động điều tra địa chất, thăm dò hoặc khai thác khoáng sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trên lãnh thổ Việt Nam

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo bổ sung quy định quản lý khu vực nhạy cảm về địa chất, quy định về dữ liệu địa chất; sửa đổi quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản theo hướng phân loại ưu tiên tiêu chí vùng miền, tính chất phức tạp, ưu tiên công nghệ tiên tiến, tái đầu tư từ nguồn thu khoáng sản; phân cấp cấp phép thăm dò…; mở rộng phạm vi tài chính về địa chất; sửa đổi quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động điều tra địa chất, thăm dò hoặc khai thác khoáng sản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 01/6/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Ngày nhập

20/05/2022

Đã xem

2242 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Ngày nhập

20/05/2022

Đã xem

2242 lượt xem

Đề cương Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Ngày nhập

20/05/2022

Đã xem

2242 lượt xem

Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Khoáng sản

Ngày nhập

20/05/2022

Đã xem

2242 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Ngày nhập

20/05/2022

Đã xem

2242 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 3 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com