Theo dõi (1)

Dự thảo Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án kinh doanh, thương mại

Ngày đăng: 17:06 13-12-2021 | 1739 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng, tổ chức tín dụng.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo đưa ra mục tiêu nâng tỷ lệ thi hành án 60% về việc và 40% về tiền vào năm 2026[1]; đề xuất các giải pháp như hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi hành án (đơn giản hóa trình tự, thủ tục THA; sửa đổi quy định ủy thác xử lý tài sản THA; bổ sung quy trình xử lý tài sản đặc thù như cổ phần; sửa đổi quy định về bán đấu giá tài sản và sửa đổi các quy định pháp luật về tài sản liên quan...); tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho cơ quan thực thi cấp dưới; ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án (THA) dân sự đối với các bản án kinh doanh, thương mại (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đưa ra mục tiêu nâng tỷ lệ thi hành án 60% về việc và 40% về tiền vào năm 2026[1]; đề xuất các giải pháp như hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi hành án (đơn giản hóa trình tự, thủ tục THA; sửa đổi quy định ủy thác xử lý tài sản THA; bổ sung quy trình xử lý tài sản đặc thù như cổ phần; sửa đổi quy định về bán đấu giá tài sản và sửa đổi các quy định pháp luật về tài sản liên quan…); tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho cơ quan thực thi cấp dưới; ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Từ mức 50,04% về việc, 34,35% về tiền năm 2021

Phiên bản 1

Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Ngày nhập

13/12/2021

Đã xem

1739 lượt xem

Dự thảo Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Ngày nhập

13/12/2021

Đã xem

1739 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Ngày nhập

13/12/2021

Đã xem

1739 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Ngày nhập

13/12/2021

Đã xem

1739 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com