Dự thảo Đề án Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030

Ngày đăng: 16:31 27-07-2022 | 2207 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và doanh nghiệp tham gia bảo hiểm,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội 

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Đề án Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2020, từ đó đề ra giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm; tăng cường năng lực tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp bảo hiểm; đa dạng hóa sản phẩm, kênh phân phối bảo hiểm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm…. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và doanh nghiệp tham gia bảo hiểm. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/8/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Đề án Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030

Ngày nhập

28/07/2022

Đã xem

2207 lượt xem

Dự thảo Đề án Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030

Ngày nhập

28/07/2022

Đã xem

2207 lượt xem

Dự thảo Đề án Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030 (tóm tắt)

Ngày nhập

28/07/2022

Đã xem

2207 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Đề án

Ngày nhập

28/07/2022

Đã xem

2207 lượt xem

Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án

Ngày nhập

28/07/2022

Đã xem

2207 lượt xem

Dự thảo kế hoạch triển khai Đề án

Ngày nhập

28/07/2022

Đã xem

2207 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

28/07/2022

Đã xem

2207 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

28/07/2022

Đã xem

2207 lượt xem

Thị trường bảo hiểm ở một số nước trên thế giới

Ngày nhập

28/07/2022

Đã xem

2207 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 3 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com