Theo dõi (1)

Dự thảo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan

Ngày đăng: 09:14 31-08-2021 | 1669 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định các thông tin chi tiết về chương trình như mục đích, đối tượng, phạm vi áp dụng, điều kiện tham gia, cách thức tham gia, quyền lợi và thông tin cung cấp cho doanh nghiệp khi tham gia chương trình...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang xây dựng Dự thảo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định các thông tin chi tiết về chương trình như mục đích, đối tượng, phạm vi áp dụng, điều kiện tham gia, cách thức tham gia, quyền lợi và thông tin cung cấp cho doanh nghiệp khi tham gia chương trình…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Chương trình hỗ trợ DN tuân thủ pháp luật hải quan

Ngày nhập

31/08/2021

Đã xem

1669 lượt xem

Dự thảo Chương trình hỗ trợ DN tuân thủ pháp luật hải quan

Ngày nhập

31/08/2021

Đã xem

1669 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com