Theo dõi (1)

04 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương

Ngày đăng: 16:40 25-06-2020 | 1737 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng, chứng nhận/giám định thuốc nổ nhũ tương,

Phạm vi điều chỉnh

các chỉ tiêu kỹ thuật; phương thức đóng thỏi, bao gói; phương pháp thử các chỉ tiêu kỹ thuật; phương thức công bố hợp quy

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng 04 Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến quy định về các chỉ tiêu kỹ thuật; phương thức đóng thỏi, bao gói; phương pháp thử các chỉ tiêu kỹ thuật; phương thức công bố hợp quy. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng, chứng nhận/giám định thuốc nổ nhũ tương.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/07/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] 04 Dự thảo gồm Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên; về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên; về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ; về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Công Thương

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1737 lượt xem

Dự thảo Thông tư QCVN về thuốc nổ NTLT

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1737 lượt xem

Dự thảo Thông tư QCVN thuốc nổ NTLT năng lượng cao

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1737 lượt xem

Dự thảo Thông tư QCVN thuốc nổ nhũ tương khi nổ

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1737 lượt xem

Dự thảo Thông tư QCVN thuốc nổ nhũ tương siêu hạng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1737 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com