Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; và Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày đăng: 10:40 25-11-2020 | 1752 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

hoạt động ứng phó thiên tai; khắc phục hậu quả thiên tai; khuyến khích doanh nghiệp tham gia phòng, chống thiên tai; thu, chi, quản lý và công khai thông tin Quỹ phóng chống thiên tai

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng 02 Dự thảo: (i) Nghị định sửa đổi Nghị định 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai; (ii) Nghị định về Quỹ phòng chống thiên tai (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo sửa đổi các quy định về hoạt động ứng phó thiên tai; khắc phục hậu quả thiên tai; khuyến khích doanh nghiệp tham gia phòng, chống thiên tai; thu, chi, quản lý và công khai thông tin Quỹ phóng chống thiên tai. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn các Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo các Nghị định về phòng, chống thiên tai

Ngày nhập

25/11/2020

Đã xem

1752 lượt xem

Dự thảo Nghị định về Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày nhập

25/11/2020

Đã xem

1752 lượt xem

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai

Ngày nhập

25/11/2020

Đã xem

1752 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai

Ngày nhập

25/11/2020

Đã xem

1752 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định về Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày nhập

25/11/2020

Đã xem

1752 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com