Theo dõi (1)

Dự thảo Báo cáo phương án cải cách hoạt động KTCN và điều kiện kinh doanh của Bộ NNPTNT

Ngày đăng: 10:54 03-05-2018 | 5036 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc thú ý, thuốc bảo vệ thực vật, chăn nuôi,...,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Chi tiết Dự thảo vui lòng xem tại file đính kèm

Phiên bản 1

Kết quả cắt giảm các DKKD lĩnh vực Nông nghiệp

Ngày nhập

03/05/2018

Đã xem

5036 lượt xem

Đề xuất bãi bỏ hoặc sửa đổi các DKKD lĩnh vực nông nghiệp

Ngày nhập

03/05/2018

Đã xem

5036 lượt xem

Báo cáo hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm DKKD

Ngày nhập

03/05/2018

Đã xem

5036 lượt xem

NĐ Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày nhập

03/05/2018

Đã xem

5036 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com